Supplerende undervisning

16

feb
lør
20:35

Supplerende undervisning

​Det er i en del tilfeller mulig å følge supplerende undervisning ved et annet studiested enn der du er oppmeldt.

En del av BIs bachelorstudier og kurs tilbys ved samtlige av BIs fire studiesteder, i tillegg til ved BI Nettstudier. Det er mulig å følge supplerende undervisning ved et annet studiested enn der du er registrert som student. Den vanligste kombinasjonen mellom studiesteder er at studenter ved et studiested velger nettstudier som supplement.  

Du betaler en supplementsavgift på kr 1700 pr. kurs for denne tjenesten (gjelder fra og med studieåret 2017/18). Avgiften kommer i tillegg til ordinær studieavgift fra eget studiested og gjelder for ett semester (unntak for kurs som strekker seg over to semestre).

Er du student ved Nettstudier på BI og ønsker supplerende undervisning fra et studiested, kan det være begrensninger i kapasitet, faglige hensyn etc. Dersom du vurderer denne ordningen, må du ta kontakt med det studiestedet du ønsker supplerende undervisning fra.

 

Avgiften inkluderer følgende:

Supplerende undervisning ved Nettstudier:
Tilgang til nettundervisningen på itslearning, inkl. tilgang til digital studieguide, retting av innsendingsoppgaver, intensivundervisning på to helgesamlinger og veiledning. 

Supplerende undervisning fra annet studiested:
Deltagelse på forelesninger, tilgang til kursets fagsider på itslearning, veiledning.

Klikk her for påmeldingsskjema

 

Last Modified: 07.08.2017 09:40