Krav til studieprogresjon

18

feb
man
17:31

Krav til studieprogresjon

Bachelorstudiene har krav til studieprogresjon, disse må være oppfylt for at studenten skal få fortsette på neste studieår.

Krav til studieprogresjon for bachelorstudier:

 
  • minimum 30 studiepoeng må være fullført og bestått før andre studieår kan påbegynnes

  • minimum 60 studiepoeng må være fullført og bestått før tredje studieår kan påbegynnes

  • for studenter på Bachelor i internasjonal markedsføring må minimum 105 studiepoeng være fullført og bestått før tredje studieår kan påbegynnes. Studieprogresjonskravet mellom 1. og 2. år er 30 studiepoeng.

Hva skjer når progresjonskrav ikke er oppfylt? 

Studenter som ikke tilfredsstiller studieprogresjonskravet blir gitt ett års opphold i ordinær utdanningsplan for å innhente manglende eksamener. 

Studenter som ønsker en veiledningssamtale for å legge opp en gjennomføringsplan, kan kontakte sitt studiested / studieveileder.

Studenter som ikke oppfyller progresjonskravet, kan også velge å melde seg ut av studiet. 


Last Modified: 25.04.2017 10:11