Endre studium

15

feb
fre
22:22

Endre studium

​Det er mulig å bytte bachelorstudium underveis i studieløpet på BI.

Hvordan bytter jeg studium?

Dersom du allerede er tatt opp som student på ett bachelorstudium, men ønsker å starte på et annet bachelorstudium, må du sende inn ny søknad. Dette gjør du gjennom Søkeweb før studiestart.

Opptak til studier gjøres hver høst. Dersom du fyller opptakskravene til det nye studiet vil du få tilbud om studieplass, samt en innpassing til ny utdanningsplan. Har du spørsmål; ta kontakt med ditt studiested for mer informasjon. 

Hva hvis jeg ikke er kvalifisert for opptak til nytt studium?

Dersom du ikke kvalifiserer til opptak til nytt bachelorstudium, vil du få avslag. Du vil fortsatt ha studieplass på ditt opprinnelige studium, og vil bli regnet som ordinær student.

Dersom du ikke får nytt tilbud eller du ikke aksepterer tilbudet, vil du fortsatt være bundet av den studiekontrakten du har inngått.

Jeg vil uansett ikke fortsette på mitt opprinnelige studium...

Om du ikke ønsker å fortsette på ditt nåværende studium, må du sende en skriftlig utmelding før utmeldingsfristen. En søknad om bytte av studium regnes ikke som en utmelding av det studiet du går på i dag.

Se for øvrig forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 3-5 om utmelding, studieavbrudd og permisjon.


Last Modified: 25.04.2017 10:11