Endre studiested

20

feb
ons
00:19

Endre studiested

​Det er mulig å bytte studiested underveis i ditt studieløp på BI, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 2-2 (3).

Forutsetninger for å bytte studiested:

  • at det ikke er fullt ved ønsket studiested, og
  • at du fyller gjeldende opptakskrav til ønsket studium på studiestedet

Hvordan bytter jeg studiested?

Du må fylle ut en søknad om opptak til studium ved det ønskede studiestedet.

Søknad om nytt opptak gjør du på Søkeweb eller du kan trykker på “Mine Søknader” i høyre menyen på www.at.bi.no.

Dersom du ønsker å bytte utenfor normert opptak, gjøres dette ved å sende en skriftlig henvendelse til det studiestedet som du ønsker å bytte til.

Når du får opptak til et annet studiested ved BI vil den nye kontrakten overskrive kontrakten du har hatt ved det tidligere studiestedet.

Utmeldingsfristene gjelder for alle, selv om du har skrevet under ny kontrakt. Fristen på høsten er 15. august og på våren er 15. januar.

Må jeg melde meg ut fra opprinnelig studiested?

Hvis du har byttet studiested internt i BI behøver du ikke å melde deg ut da den nye kontrakten overskriver den gamle. Hvis du ønsker å slutte på BI, og ikke fortsette på studie, må du melde deg ut fra studiet innen gitte frister som oppgitt i din originale studiekontrakt.

Hva skjer hvis jeg ikke melder meg ut?

Da vil du bli regnet som ordinær student også neste semester ved det studiestedet som du har ny kontrakt ved. 

En søknad om nytt opptak på nytt studiested i BI systemet regnes altså ikke som utmelding fra det studiestedet som du studerer ved i dag. Men når du har akseptert et nytt tilbud overskriver den nye kontrakten den gamle, og du behøver ikke å gi beskjed.

For eksempel, jeg går 1. år bachelor i markedsføringsledelse i Oslo og søker om å bytte til campus Bergen 2. år. Jeg har ikke gitt i fra meg plassen i Oslo selv om jeg har fått tilbud om plass i Bergen. Når jeg skrive under på kontrakten i Bergen mister jeg plassen i Oslo og ny kontrakt med Bergen er gyldig.

Last Modified: 25.04.2017 10:11