3. år - heltid, valgkurs

20

feb
ons
12:42

3. år - heltid, valgkurs


Generell informasjon om valgkursordningen finner du her.

For valgkurs i høstsemesteret 2016 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i juli 2016, og for vårsemesteret 2017 i desember 2016. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang.  

OBS!
Kursene på 15 studiepoeng vil utgjøre valgkurs 2 og 3 i studieplanen. Undervisningen vil bli lagt opp i moduler, dvs. 2 til 3 hele dager enkelte uker i semesteret, og ikke fast hver uke slik det er vanlig i kursene på 7,5 studiepoeng.  Mulige valgbare kurs i 3. år er:

KurskodeKursnavnSpHøstVår
BST 1140Forretningsutvikling og teknologi  15.00X 
BST 1410Human Resource Management  15.00X 
BST 1612Anvendt Makroøkonomi  15.00X 
BST 1703Logistikkledelse - Supply Chain Management  15.00X 
BST 2531Prosjektledelse  15.00X 
BST 3010Innovasjonsledelse  15.00X 
BST 3115Merkevarestrategi  15.00X 
BST 3202Salgsledelse og personlig salg  15.00X 
BST 9502Økonomistyring og investeringsanalyse  15.00X 
BST 9742Bedriftsutvikling for SMB  15.00X 
BST 9815Business-to-business markedsføring  15.00X 
ELE 3637Internship  15.00X 
ELE 3701Innovation and Entrepreneurship   7.50X 
ELE 3704Strafferett og økonomisk kriminalitet   7.50X 
ELE 3707Sosiale medier   7.50X 
ELE 3714Personalledelse   7.50X 
ELE 3729Anvendt mikroøkonomi   7.50X 
ELE 3738Festivalledelse   7.50X 
ELE 3742Marked, kriser og miljø   7.50X 
ELE 3745Ledertrening, personlig utvikling og coaching   7.50X 
ELE 3752Selskapsbeskatning og internasjonal skatterett   7.50X 
ELE 3756Opplevelsesdesign: produkt og marked   7.50X 
ELE 3761Avgiftsrett   7.50X 
ELE 3776Matematisk analyse   7.50X 
EMS 3416Jus og eiendomsmegling   7.50X 
BST 2412International Business  15.00X 
ELE 3702Social Entrepreneurship   7.50X 
ELE 3705Reputation and Corporate Communication   7.50X 
ELE 3706Persuasion and Dialogue for Leaders   7.50X 
ELE 3716Organization and Change   7.50X 
ELE 3718Media Economics   7.50X 
ELE 3732Financial bubbles, crashes and crises   7.50X 
ELE 3736Real Estate Finance   7.50X 
ELE 3744Business Dynamics   7.50X 
ELE 3746Tactical Marketing   7.50X 
ELE 3766Social Networks and Communities   7.50X 
ELE 3767Consumer Behaviour   7.50X 
ELE 3775Product and Price Strategy   7.50X 
ELE 3776Matematisk analyse   7.50X 
EXC 3603International Economics   7.50X 
NSA 2510Marine Insurance   7.50X 
NSA 2511International Maritime Law   7.50X 
NSA 2512Organising the Shipowning Entity   7.50X 
NSA 2521Shipping Management   7.50X 
SPÅ 2902Business Communication in English - Effective Negotiations and Presentations (Oral)   7.50X 
ENT 3400Introduksjon til entreprenørskap   7.50X 
JUR 3420Forretningsjus   7.50X 
JUR 3641Rettslære for regnskapsførere   7.50X 
JUR 3677Skatte- og avgiftsrett   7.50X 
KLS 3630Filmbransjen: strategisk og økonomisk analyse   7.50X 
MET 2123Metode og markedsinnsikt   7.50X 
MRK 3511Produkt og prisstrategi   7.50X 
MRK 3534Economic Anthropology   7.50X 
MRK 3544Political Economy   7.50X 
MRK 3633Service og innovasjon   7.50X 
ORG 1211Organisasjonsteori og HRM   7.50X 
PRK 3514Integrert markedskommunikasjon   7.50X 
SPÅ 2931Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig   7.50X 
VHL 3549Butikkledelse   7.50X 
VHL 3558Økonomi og kalkulasjon i varehandelen   7.50X 
BØK 3541Økonomi- og virksomhetsstyring   7.50 X
BØK 3628Regnskapsorganisasjon og IT   7.50 X
ELE 3701Innovation and Entrepreneurship   7.50 X
ELE 3707Sosiale medier   7.50 X
ELE 3717Forbrukerrettigheter   7.50 X
ELE 3719Matematikk valgfag   7.50 X
ELE 3724Ledelse og økonomisk kriminalitet   7.50 X
ELE 3725Prosjektledelse   7.50 X
ELE 3729Anvendt mikroøkonomi   7.50 X
ELE 3730Utviklingsøkonomi   7.50 X
ELE 3733Oppstart av bedrift   7.50 X
ELE 3735Finansregnskap   7.50 X
ELE 3742Marked, kriser og miljø   7.50 X
ELE 3749Globalisering   7.50 X
ELE 3764Reklame og testing   7.50 X
ELE 3779Kvalitativ, fortolkende metode for økonomisk-administrative fag   7.50 X
ELE 3780Den digitale bedriften: teknologi og forretning i samspill   7.50 X
ELE 3706Persuasion and Dialogue for Leaders   7.50 X
ELE 3710Business and Professional Ethics   7.50 X
ELE 3732Financial bubbles, crashes and crises   7.50 X
ELE 3736Real Estate Finance   7.50 X
ELE 3763Innovation Strategy and Technological Change   7.50 X
ELE 3766Social Networks and Communities   7.50 X
ELE 3768Global Strategies for Emerging Markets   7.50 X
ELE 3769Cross Cultural Management   7.50 X
ELE 3771Purchasing   7.50 X
ELE 3773Service Marketing   7.50 X
ELE 3777Branding   7.50 X
EXC 2121International Commercial Law   7.50 X
EXC 3602International Marketing   7.50 X
EXC 3603International Economics   7.50 X
SPÅ 2902Business Communication in English - Effective Negotiations and Presentations (Oral)   7.50 X
JUR 3613Arbeidsrett   7.50 X
JUR 3624Regnskapsførerskikk og etikk   7.50 X
JUR 3631Markedsrett og etikk   7.50 X
KLS 3550Kunstbransjen: Publikumsutvikling og sosiale medier   7.50 X
MAD 1214Logistikk   7.50 X
MRK 3480Forbrukeratferd   7.50 X
MRK 3500B2B markedsføring og salg   7.50 X
MRK 3501Profesjonelt salg og forhandlinger   7.50 X
MRK 3520Logistikk og markedsføringskanaler   7.50 X
ORG 3641Kommunikasjon for ledere og organisasjoner   7.50 X
PRK 3508Påvirkning og overtalelse   7.50 X
SPÅ 2932Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig   7.50 X
VHL 3550Kjøpesenterledelse   7.50 X

Last Modified: 25.04.2017 10:10