18

feb
man
17:27

Bachelorstudiene avsluttes med at studentene skriver en bacheloroppgave.

Arbeidet skal dokumentere studentenes evne til å anvende tilegnet kunnskap og fordype seg innenfor et valgt fagområde. Studentene skal kunne bearbeide et problem innen gitte tids- og ressursrammer, gjennomføre en utredning som bidrar til å løse et problem, eller komme frem til et bedre beslutningsgrunnlag. Arbeidsprosessen med bacheloroppgaven skal gi studentene dypere kunnskaper og ferdigheter i utredningsmetodikk. 

 

Last Modified: 25.04.2017 10:10