Gjennomføring

19

feb
tir
23:59

Gjennomføring


Tidsplan
Det skal leveres et registreringsskjema for bacheloroppgaven hvor foreløpig tittel og tema skal godkjennes. Registreringsskjemaet skal leveres ved den enkelte BI Høyskole senest 20. november 2016, dersom ikke annet er spesifisert i kursbeskrivelsen. Etter at skjemaet er innlevert vil hver gruppe få tildelt en faglig veileder for sin oppgave.

Bacheloroppgaven representerer en betydelig arbeidsbelastning, og det er derfor viktig å planlegge arbeidet nøye i god tid, gjerne i samarbeid med veileder. Når det gjelder gjennomføring, vises det for øvrig til kursbeskrivelsen for den enkelte studieretning/fordypning. Det vil være innleveringer underveis og/eller obligatoriske seminarer som en del av prosessen.

Hver gruppe fyller inn det elektroniske registreringsskjemaet (link kun aktiv i registreringsperioden).

Frist for innlevering av skjemaet var 20. november.
Kontakt studieadministrasjonen ved studiestedet dersom du har spørsmål, eller ikke fikk levert i tide. 

Kontakt studieadministrasjonen dersom du har spørsmål.

Veiledning
Veiledere vil bli tildelt av den enkelte BI-Høyskole og er normalt personer i faglig stab, eller andre kvalifiserte personer som har kompetanse innenfor det aktuelle fagområdet. Veiledningen består av seminarer og inntil 3 timer individuell veiledning pr. bacheloroppgave, dersom ikke annet er spesifisert i den enkelte kursbeskrivelse. Studentene må benytte seg av muligheten for veiledning i det ordinære oppgavesemesteret om våren.

Last Modified: 25.04.2017 10:10