Økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning

18

feb
man
18:18

Regnskapsutdanning

​Studieåret 2016/2017


Autorisasjon som regnskapsfører

Det er Finanstilsynet som fastsetter hvilke retningslinjer som gjelder for å oppnå autorisasjon som regnskapsfører.


Fra 1. juli 2006 ble flere sentrale bestemmelser i regnskapsførerloven (jf lov av 18. juni 1993 nr 109 om autorisasjon av regnskapsførere, nedenfor benevnt refl) og tilhørende forskrift av 8. februar 1999 nr 196 (regnskapsførerforskriften) endret. Blant annet ble kravet til utdanning hevet fra toårig høyskoleutdanning til treårig bachelorgrad i økonomi og administrasjon. I tillegg må søkere som har fullført utdanningen for mer enn tre år siden oppfylle etterutdanningskravet for siste treårsperiode. Også kravet til etterutdanning er skjerpet. Regnskapsfører skal nå til enhver tid ha minst 77 timer etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår. Tidligere bestemmelse om gjeninnføring (ny autorisasjon) i regnskapsførerforskriften § 1-5 er opphevet. 

 

Dette kan du lese mer om på følgende nettsteder: 

Handelshøyskolen BI tilbyr Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med regnskapsutadnning. Det vil si at man gjennomfører de to første årene tilhørende Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, og legger til et eget tredje år.

Utdanningen er i tråd med Kredittilsynets fagkrav, og tilbys på heltid ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Det er også mulig å gjennomføre flere av kursene enkeltvis på deltid/nett via BI Nettstudier. Følg linken til web-sidene for BI Nettstudier for mer informasjon om hvordan du kan gjennomføre kursene.

3. år heltid to semestre

KurskodeKursnavnSPHøstVår
BØK 3647Finansregnskap15X 
JUR 3641Rettslære for regnskapsførere7,5X 
STR 3605Strategi7,5X 
BØK 3628Regnskapsorganisasjon og IT7,5 X
JUR 3601Skatt og avgift15 X
JUR 3624Regnskapsførerskikk og etikk7,5 X

 

Last Modified: 07.09.2017 10:01