Faglig integritet

10

des
man
10:33

Faglig integritet

BI ønsker å sikre at prinsippene for akademisk integritet opprettholdes.


Det forventes at alle Executive Master of Management-studenter opptrer med akademisk redelighet og integritet. BI vil ikke tolerere fusk. Alle handlinger som kan betraktes som fusk vil bli behandlet i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen.

Last Modified: 25.04.2017 10:10