20

feb
ons
12:28

Studieinformasjon

 

Kurs ved BI Bank og Forsikring består av:

  • Pensumlitteratur
  • Tilgang til læringsplattformen itslearning
  • Studiesamlinger
  • Innsendingsoppgaver
  • Ett eksamensforsøk

Hva dekker studieavgiften?

Studieavgiften dekker deltakelse på studiesamlinger, veiledning, litteratur/studieguider (unntatt Norges lover), retting av innsendingsoppgaver og eksamensavgift ved ordinær eksamen.

Pensumlitteratur er ikke inkludert på programmet Credit Management. Deltakerne vil få egen informasjon om bokbestilling.

Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med samlinger og eksamen kommer i tillegg.

Studiesamlinger

Samlingsdatoene finner du under valget Timeplan i venstre meny. Detaljert program blir lagt ut på itslearning. Reise og opphold bestilles og dekkes av den enkelte.

Innsendingsoppgaver

Noen kurs har obligatoriske oppgaver/aktiviteter underveis i semesteret. Disse må være gjennomført/godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Andre kurs har frivillige innsendingsoppgaver som vi anbefaler deg å gjøre. Du finner innsendingsoppgavene på itslearning. Merk deg fristene og overhold dem. 

Eksamen

Alle kurs har ett eksamensforsøk inkludert i prisen. Du blir automatisk oppmeldt til eksamen, se mer informasjon på Eksamenssidene.  

Fullføringsfrist 

Fullføringsfristen for et kurs er et ett år ut over normert studietid. Normert studietid for de fleste kurs er ett semester. Noen kurs tilbys bare en gang i året, og da utvides fullføringsfristen tilsvarende. Les mer om fullføringsfristen her.

Studiefinansiering

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minimum 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke om lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning.

Studentbevis

Som student kan du få utstedt studentbevis. Kortet fås ved personlig oppmøte på BI, og det er noen dagers behandlingstid. Kortet kan blant annet brukes på biblioteket og som identifikasjon på eksamen.

Last Modified: 25.04.2017 10:09