Bachelor of Management med fordypning i Bank og Forsikring

20

feb
ons
12:59

Bachelor of Management med fordypning i Bank og Forsikring

Ny og fleksibel studiemodell. Du er kanskje nærmere en bachelorgrad en du tror?
 
bachelor of management figur_12.06.jpg

BI Bank og Forsikring tilbyr en Bachelor of Managementmodell
som er fleksibel, men likevel spesielt tilpasset for bank-,
finans- og forsikringsbransjen. Prinsippet er at du kan bygge
videre på studiepoenggivende utdanning du har fra før. For
mange som jobber i bank og forsikring er det ikke uvanlig å ha
for eksempel en utdannelse som Bedriftsøkonom eller DHkandidat
fra tidligere tider. I tillegg har du kanskje tatt enkeltkurs
eller en autorisasjonsutdanning ved BI Bank og Forsikring
(tidligere henholdsvis Bankakademiet og Forsikringsakademiet)?
Studiepoeng fra andre BI-kurs/studier eller kurs fra andre
høyskoler eller universiteter som BI godkjenner, kan benyttes
som frie studiepoeng.
 
KJERNEFAG 30 sp
Kjernefagene (4 kurs) er den obligatoriske delen av studiet som skal sikre deg et faglig grunnlag for videre fordypning. Kurs fra følgende fagområder må være dekket for å få godkjent Bachelor of Management med fordypning i bank og forsikring:
• Ett høyskole- eller spesialkurs (7,5 sp) innenfor fagområdet  bedriftsøkonomi.
• Ett høyskole- eller spesialkurs (7,5 sp) innenfor fagområdet markedsføring.
• To høyskole- eller spesialkurs (7,5 sp) innenfor fagområdet organisasjon og ledelse: Alternativt kan dette erstattes med et kurs i prosjektledelse eller strategi.
 
Valgfritt bachelorprogram eller fordypning 30 sp
Bachelorprogrammene gir faglig fordypning og spisskompetanse innenfor fagområdene bank, finans og forsikring. Som Valgfritt bachelorprogram eller fordypning kan du velge mellom:
 
Bachelorprogram 30 sp,
Credit Management
• Økonomi og ledelse
• IT i kredittstyring
• Kredittjus
• Risikostyring og kreditt
 
Bachelorprogram 30 sp,
Risk and Insurance (tidligere høyere forsikringseksamen)
• Risk Management
• Forsikringsøkonomi
• Underwriting
• Norsk og internasjonal forsikring
 
fordypning 30 sp Bank
• Privatøkonomi med jus del II
• Plasseringsrådgivning
 
fordypning 30 sp Bedriftsmarked Bank
• Kredittvurdering I
• Kredittvurdering II
 
Resterende 90 sp
90 av de 180 studiepoengene i Bachelor of Management-graden er valgfrie. Det betyr at du kan innpasse inntil 90 offentlig godkjente studiepoeng fra BI eller andre høyskoler/universiteter i graden. Her kan du også nyttiggjøre
deg av kurs med godkjente studiepoeng som du tidligere har tatt innen bank, finans eller forsikring. Dersom du ønsker å ta kurs fra BI i Bank og Forsikring sin portefølje.
 
Avsluttende program – Leadership in Action
Målet med programmet er å gi en avsluttende og reflektert utdanning på bachelornivå innen fagområdet ledelse og organisering. Programmet er både prosess- og kunnskapsbasert, tilpasset voksne studenter og yrkesaktive sin læringssituasjon.
Programmets hovedtemaer
• Ledelse i perspektiv
• Strategisk ledelse og organisering
• Personlig og kompetent ledelse
• Samspill og ledelse i nettverk
• Ledelse i aksjon
 
Ta kontakt med oss for å få en vurdering av hva som skal til for at du kan oppnå Bachelor of Management med fordypning i bank og forsikring.​

Last Modified: 25.04.2017 10:09