Autorisasjonsordninger i bank og forsikring

15

okt
man
12:36

Autorisasjonsordninger i bank og forsikring


Bank- og forsikringsnæringen er bygget på tillit, og høyt kompetansenivå er med på å gi kvalitet og trygghet for kunden. Målet med autorisasjonsordningene er å heve det faglige nivået blant de ansatte i næringen.

Last Modified: 12.06.2017 14:47