Brannsikkerhet for leietakere

15

feb
fre
22:14

Brannsikkerhet for leietakere

Leietakere har en viktig rolle i BIs brannvernorganisering som etasjevakter. Hver leietaker utnevner etasjevakt som rapporterer til BIs brannvernansvarlig.

Etasjevaktens hovedoppgave ved brannalarm er å:

  • Iføre seg refleksvest dersom dette er utdelt.

  • Sørge for at sitt tildelte ansvars område blir evakuert ved brann/brannalarm. Husk å gå innom toaletter etc.

  • Lukk alle dører og vinduer etter hvert som området gås igjennom.

  • Møte opp i resepsjonen og melde fra til BI når området er gjennomgått/tømt. Alternativt melde fra til brannvernkoordinator eller brannvesenet dersom arbeidsgivers brannvernansvarlig ikke er tilgjengelig.

Videre skal etasjevakten:

  • Melde ifra til brannvernansvarlig eller eventuelt direkte til Facility om feil og mangler som vedrører brannsikringen i eget område eller andre steder i bygget.

  • Være tilgjengelig på bygget, alternativt ha en stedfortreder.

  • Ha god kunnskap om forholdsregler ved brann.

  • Delta ved alle brannøvelser som arrangeres.

Last Modified: 30.03.2017 10:37