Fasiliteter

16

feb
lør
20:41

Undervisningsrom

Handelshøyskolen BI Trondheim har en rekke moderne auditorium og klasserom.

Moderne lokaler
Våre forelesninger gjennomføres enten i auditorium eller i mindre klasserom. Den eldste delen av skolen er fra 2003 og vårt siste auditorium ble overtatt og pusset opp så sent som våren 2012. 

Undervisningslokalene er moderne og bidrar til et godt læringsmiljø.

Våre rom er fordelt slik:
4 Auditorium med kapasitet på mellom 150 og 300 personer.
7 Klasserom med kapasitet på mellom 25 og 80 personer.

 

Last Modified: 08.08.2013 12:59