21

feb
tor
08:44

Tunghørt eller døv

Er du tunghørt eller døv finnes det gode hjelpemidler. Dersom du har behov for tolk er det viktig at du tar kontakt med Tolketjenesten i god tid før studiestart.

Tilrettelegging av studiet 

  • Coaching eller samtale med rådgiver en til en  

  • Informasjon til forelesere og veiledere om nedsatt hørsel - hvis ønskelig 

  • Teleslynge i auditoriene 

  • Reservasjon av hensiktsmessig plass i forelesningssal  

  • Reservasjon av lesesalsplass 

  • Hvilerom 

  • Tilrettelagt eksamen: fristene for å søke om tilrettelagt eksamen er 1. oktober på høstsemesteret og 1. mars på vårsemesteret. Se her for mer informasjon om tilrettelagt eksamen.

Kontakt

Studieadministrasjonen ved ditt studiested (BI Oslo: Studentpartner) kan hjelpe deg videre. Ta kontakt så tidlig som mulig, gjerne før studiestart, så har vi bedre muligheter til å finne gode løsninger
 
Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
 
 

Last Modified: 08.06.2016 11:07