20

feb
ons
13:32

Tilrettelegging av din studiehverdag

Mange studenter kan ha behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Dersom du tar kontakt i god tid øker din mulighet for å få den hjelp du trenger, når du trenger den.

Dersom du har nedsatt funksjonsevne, midlertidig eller varig, vil vi gjøre vårt beste for at du skal kunne få tilrettelagt din studiesituasjon.

Tilrettelegging av studiesituasjonen kan omfatte både fysiske forhold og pedagogiske tiltak. Du bør orientere deg om forskjellige sider av studiehverdagen, og tenke gjennom hvilke behov du tror vil oppstå. Du må selv gi melding om hvilke følger tilstanden kan ha i forhold til studiesituasjonen.

Forhold som kvalifiserer til tilrettelegging

Se oversikten i høyremenyen for mer informasjon om ulike forhold som kan gi rett til tiltak i studiesituasjonen.

Hva kan du få hjelp med?

Det enkelte studiested vil gjøre sitt beste i å bistå deg i å finne frem til mulige løsninger. Vi vil kunne hjelpe deg med:

  • Å vurdere og iverksette tiltak vedrørende tilgjengelighet i bygg og lokaler
  • Koordinering av fysisk / pedagogisk tilrettelegging
  • Tilrettelegging av eksamen - og i studiesituasjoner etter behov
  • Å finne adresser for utredning av lese- og skrivevansker, eller andre kroniske tilstander
  • Å finne adresser for søknad om eventuelle hjelpemidler, lese- og skrivehjelp, tolketjeneste, assistent mm
  • Samtale

Tilrettelagt eksamen? 

Søknad/dokumentasjon leveres hver eksamensperiode

Søknad om tilrettelegging av eksamen må leveres for hver eksamensperiode, selv om det er varige årsaker til tilretteleggingen.

Studenter som tidligere har levert dokumentasjon på kronisk sykdom eller tilstand bes om å levere denne på nytt, i digitalt format sammen med søknaden.

Studenter som ikke har dokumentasjonen digitalt, må scanne papirversjonen og legge ved denne. 

Les mer om tilrettelagt eksamen her.

Kontaktpersoner

Oslo

Trude Tanum
Email: trude.tanum@bi.no

Bergen

Sissel Larsen
Email: sissel.larsen@bi.no

Stavanger

Karianne N. Middelthon
Email: karianne.n.middelthon@bi.no

Trondheim

Ida K. Midttun
Email: ida.k.midttun@bi.no


 

Last Modified: 30.03.2017 11:45