20

feb
ons
13:11

Svaksynt eller blind

Det finnes gode hjelpemidler for synshemmede. Det er først og fremst Hjelpemiddelsentralen som har oversikt over de ulike tiltakene. BI legger til rette i studiesituasjonen ut fra behov.

Tilrettelagt litteratur 

Hos Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) kan du låne og produsere litteratur som ordbøker (innlest / syntetisk tale) og elektroniske bøker. Ta kontakt med dem når du vet at du skal studere, slik at de har tid til å produsere aktuell pensumlitteratur i tide.  

Reservert lesesalsplass

Du kan få reservert plass på en vanlig lesesal dersom du har utstyr du ikke kan flytte rundt på. 

Opptak og presentasjoner fra forelesninger

Dersom du har vanskeligheter med å ta notater under forelesningene, kan du be foreleser om å få ta opptak. Du kan også be foreleser om kopi av presentasjonene, eventuelt få dem tilsendt som vedlegg til e-post. Mange foreleser legger ut presentasjoner på itslearning før eller rett etter forelesening.  

Tilrettelagt eksamen 

Fristene for å søke om tilrettelagt eksamen er 1. oktober på høstsemesteret og 1. mars på vårsemesteret. Se her for mer informasjon om tilrettelagt eksamen.

Kontakt

Studieadministrasjonen ved ditt studiested (BI Oslo: Studentpartner) kan hjelpe deg videre. Ta kontakt så tidlig som mulig, gjerne fr studiestart, så vi har tid til å finne gode løsninger.
 
Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

 

Last Modified: 27.06.2016 12:10