19

feb
tir
14:14

Søknadsprosessen - fritak

​Ferdig utfylt skjema med nødvendige vedlegg leveres, alternativt sendes, ditt studiested innenfor søknadsperiodene. Du mottar en e-post fra din studieveileder om at søknad er mottatt.

​Ved studieårets start kan det søkes om fritak for eksamener som skal gjennomføres det kommende studieåret. Dersom det innvilges fritak for eksamen i ett eller flere kurs, vil du bli meldt av eksamen i dette kurset.

Skjema for fritak finner du her

 

Last Modified: 19.10.2017 08:39