20

feb
ons
13:08

Søknadsperiode - fritak

​Det er tre perioder i året du kan søke om fritak for eksamen - pass på å overholde disse.

Vi gjør oppmerksom på at Master of Science har egne frister, kontakt masteradministrasjonen (msc@bi.no)

1. mai  - 1. juni
Søknaden vil være ferdigbehandlet av BI før studiestart i høstsemesteret.

1. august til 1. september
Søknaden vil være ferdigbehandlet av BI før 25. september

1. januar til 1. februar 
Søknaden vil være ferdigbehandlet av BI før 25. februar

Du kan ikke søke fag-for-fag-fritak utenom søknadsperiodene.

Sørg for at nødvendig dokumentasjon følger med, og at alle kopier er rett attestert.

Ferdigbehandlingstiden forutsetter at søknaden er levert komplett mht. utfylling og vedlegg i løpet av søknadsperioden.

Last Modified: 27.01.2017 14:08