Fullføringsfrist

@BI

21

feb
tor
08:44

Søke om opptak på nytt

​Hvis fullføringsfristen for ditt studium har utløpt, og du likevel ønsker å fullføre studiet, kan du søke om opptak på nytt, ifølge forskrift om opptak, studier og eksamen § 3-6 (3) .

Fullføring etter dagens studiemodell og mulig avgift

Har fullføringsfristen for ditt studium løpt ut, må du fullføre i forhold til dagens studiemodell. Studiemodeller kan forandre seg over tid og en fullføring i ny modell kan innebære krav om flere nye kurs med eksamen.

Studenter som fullfører studiet sitt etter at fullføringsfristen er utløpt, vil måtte betale en semesterbasert gjenopptaksavgift i tillegg til kontinuasjonsavgiften.

Hva gjør jeg?

Ta kontakt med veileder ved ditt lokale studiested. Saksbehandler ved Handelshøyskolen BI vurderer hvilke kurs du ev. får med deg fra tidligere utdanning og hvilke kurs du må ta for å fylle kravene til en grad.

Vær oppmerksom på at en søknad om å bli tatt opp på nytt kan ha lang behandlingstid.

Frister

Bachelor: frist for å søke om å bli tatt opp på nytt er

  • 1. september for høstsemesteret og
  • 1. februar for vårsemesteret

Master of Science: frist for å søke om å bli tatt opp på nytt er

  • 15. juni for høstsemesteret og
  • 15. november for vårsemesteret.

For informasjon om hvilke fullføringsfrister som gjelder ditt studium; se forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 3-6 (1).


 

Last Modified: 01.02.2017 10:18