20

feb
ons
12:43

Psykososiale vansker

Psykososiale vansker kan være for eksempel angst, depresjon eller sosiale utfordringer. Ta kontakt med din studieadministrasjon for råd og veiledning.

Nylige undersøkelser viser at ca 1 av 5 studenter har psykiske symptomplager.


Tilrettelegging av studiene 

  • Tilpasset leseplass

  • Coaching eller samtale med rådgiver en til en 

  • Gruppesamtaler

  • Veiledning sammen med studieadministrasjonen angående studieprogresjon 

  • Hvileplass  

  • Tilrettelagt eksamen: fristene for å søke om tilrettelagt eksamen er 1. oktober på høstsemesteret og 1. mars på vårsemesteret. Se her for mer informasjon om tilrettelagt eksamen.

 

Kontakt

Studieadministrasjonen ved ditt studiested (BI - campus Oslo: Studentpartner) kan hjelpe deg videre. Ta kontakt så tidlig som mulig, gjerne før studiestart, så har vi bedre muligheter til å finne gode løsninger.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. 

Last Modified: 08.06.2016 11:01