21

feb
tor
09:43

Personvern

 


Ditt personvern

Handelshøyskolen BI følger Personopplysningslovens bestemmelser mht. håndtering og utlevering av persondata om enkeltpersoner. 

Respondenters personvern

Dersom du som en del av en oppgave gjør en undersøkelse der du samler inn, registrerer og behandler opplysninger som gjør at enkeltpersoner (respondenter) kan identifiseres, så har du meldeplikt til personvernombudet for forskning.

 

Last Modified: 18.09.2015 15:59