16

nov
fre
01:09

Permisjon / Utmelding

 

Permisjon

Studenter kan søke om inntil ett års permisjon fra studiene innen angitte frister. Se menyen til høyre for mer informasjon.

Utmelding​

Studenter kan skriftlig melde seg ut fra studier ved Handelshøyskolen BI innen de frister som fremgår av kontrakten.
Se menyen til høyre for mer informasjon

Last Modified: 22.06.2017 13:09

Får jeg støtte fra Lånekassen mens jeg er i permisjon?

Hvordan søker jeg om fødselspermisjon?

Kan jeg benytte meg av SiO sine tjenester når jeg er i permisjon?

Hvordan melder jeg meg av et studium?

Hvordan kan jeg melde meg av et studium?