21

feb
tor
09:18

Pedagogiske tiltak

Trenger du tilrettelegging i studiet, eller har du behov for annen praktisk hjelp? Da kan vi bistå deg med å kartlegge behov og hvilke muligheter som finnes, slik at din studiehverdag kan bli så bra som mulig.

Tilrettelagt studielitteratur

Har du nedsatt syn eller lese- og skrivevansker, vil du trolig ha behov for tilrettelagt studiemateriell. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek formidler pensumlitteratur i eget format til syns- og lesehemmede studenter.  

Synshemmede studenter har rett til å få produsert obligatorisk pensum og studenter med lese- og skrivevansker har rett til å låne allerede eksisterende litteratur. Dette er et tilbud med god dekning innenfor en rekke ulike fagfelt, som kan være et nyttig verktøy i læringsprosessen. Studieadministrasjonen (i Oslo: Studentpartner, ved Vibeke Aarflot) er behjelpelig i forhold til informasjon og vurdering, samt eventuelt å videreformidle kontakt med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.

NLB bilde til atbi.jpg 

Les også informasjon på bibliotekets hjemmesider om hvordan få lest opp teksten fra en bok eller en artikkel. 

Skriftlig materiale

Fagstoff i elektronisk form er til stor nytte for studenter som bruker datatekniske hjelpemidler som forstørringsprogram, punktleseliste eller syntetisk tale. Powerpoint-presentasjoner eller transparenter som skal benyttes i forelesninger kan med fordel leveres ut før undervisningsstart, enten i papirutgave eller i elektronisk form (via e-post eller på minnebrikke), avhengig av den enkeltes behov.

Forelesninger

For at du skal få best mulig utbytte av forelesningene, er det viktig at du tar kontakt med foreleserne så tidlig som mulig i semesteret, slik at dere får laget en avtale om hvilke behov for tilrettelegging du har. Det kan f.eks. være aktuelt å ta opp forelesninger på bånd, eller få utlevert kopi av powerpoint-presentasjoner på forhånd.

Funksjonshemmede kan normalt få reservert plass i auditoriene. Det kan også være mulighet for å få plassert et bord i auditoriet dersom du trenger det. Ta kontakt med studieadministrasjonen (i Oslo: Studentpartner).  

Læringssituasjonen

Studieadministrasjonen (i Oslo: Studentpartner) kan formidle kontakt mellom deg som er ny student og fagmiljøet dersom dette er ønskelig. Det kan være for å tilrettelegge forelesningssituasjonen, eller dersom du har en sykdom faglærer bør kjenne til.

Last Modified: 27.06.2016 10:59