15

feb
fre
22:21

Navn- og adresseendring

Som student plikter du skriftlig å underrette Handelshøyskolen BI om navn- og adresseendring, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 1-2 (5).

Navneendring må dokumenteres i form av vielsesattest eller bekreftelse på navneendring fra Folkeregisteret. Bekreftelsen må være original bekreftelse eller attestert kopi, og sendes til ditt studiested

Adresse, telefonnummer og e-postadresse endres av studenten selv via studentportalen @BI.

 

Last Modified: 07.08.2012 11:19