19

feb
tir
13:51

Låneregler for studenter ved BI

Du er personlig ansvarlig for alt som er registrert på lånekortet ditt. Pass på at ingen uvedkommende bruker kortet.

Bruk av digitale informasjonsressurser

Biblioteket stiller databaser, elektroniske tidsskrift og andre digitale informasjonsressurser til disposisjon for BIs forskning og undervisning. Studenter kan fritt benytte disse ressursene. Det er ikke tillatt å formidle tilgangsopplysninger til personer utenfor BI-systemet.

Lån fra bibliotekets samlinger

Ved lån fra bibliotekets samlinger og bruk av øvrige bibliotekressurser, forutsetter vi at du gjør deg kjent med og aksepterer gjeldende regler:

  1. Brudd på lånereglene kan medføre at låner sperres for lån og andre tjenester.

  2. Tap av studentkort må straks meldes til biblioteket for å unngå misbruk.

  3. Du plikter selv å oppdatere låntakeropplysninger (adresse, e-post, telefon med mer) i studentportalen @BI.

  4. Du er personlig ansvarlig for lånt materiale.

  5. Lånetiden for bøker er 2 uker. Lån blir automatisk fornyet hvis det ikke er venteliste. Hvis boka/dokumentet må leveres, vil du få beskjed på e-post før forfallsdato. Bøker på dagslån må leveres samme dag. Ved overtredelse av denne fristen påløper purregebyr.

  6. Tidsskrifter, aviser er ikke til utlån.

  7. Enkelte tjenester kan være kostnadsbelagte.

  8. Tap eller ødeleggelse av lånt materiale medfører erstatningsansvar. Vi refunderer ikke beløp på tapt litteratur som kommer til rette etter at beløpet er betalt.

Last Modified: 20.09.2017 11:11