15

feb
fre
22:13

Kronisk sykdom

Dersom du har en tilstand som kommer til å vare over tid, og som kommer til å kreve noe tilpassning av studiesituasjonen din, kan du be om hjelp til tilrettelegging.

Tilrettelegging av studiet 

  • Veiledning sammen med studieadministrasjonen angående studieprogresjon og -gjennomføring.

  • Hvileplass.

  • Tilrettelagt eksamen. Fristene for å søke om tilrettelagt eksamen er 1. oktober på høstsemesteret og 1, mars på vårsemesteret. Se her for mer informasjon om tilrettelagt eksamen.

 

Kontakt

Studieadministrasjonen ved ditt studiested (BI Oslo: Studentpartner) kan hjelpe deg videre. Ta kontakt så tidlig som mulig, gjerne før studiestart, så har vi bedre muligheter til å finne gode løsninger.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

 

Last Modified: 25.11.2014 10:34