18

feb
man
17:21

Klageadgang

​Søknader om faglig godkjenning som blir avvist eller avslått kan påklages.

​Frist for å fremsette klage

Klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at avslaget ble gjort kjent for søker. Klagen bør være saklig begrunnet, og det anbefales at det vedlegges ytterligere relevant informasjon. Klagen rettes til vedtaksenheten.

Dersom klagen ikke tas til følge fullt ut i vedtaksenheten, skal vedtaksenheten oversende saken til Klagenemnda ved Handelshøyskolen BI.

Formell struktur på klagebrevet

Vi anbefaler en formell struktur på klagebrevet. Se forslag her.

Det må påregnes lang behandlingstid i Klagenemnda.

 

Last Modified: 05.02.2014 13:31