21

feb
tor
09:39

Jevngodhetsvurdering

​Har du et fullført studium fra offentlig godkjent utenlandsk høyere utdanning, har du anledning til å søke om jevngodhetsvurdering av denne mot en spesifikk grad ved Handelshøyskolen BI. En slik godkjenning vil kunne gi deg rett til å bruke tittelen som er fastsatt for slik grad.


Har du fått din utdanning jevngodhetsvurdert tidligere av andre norske utdanningsinstitusjoner, vil du normalt ikke kunne få den vurdert en gang til. 

Kan du ikke dokumentere din akademiske kompetanse?

Er du f.eks. flyktning og på grunn av helt spesielle omstendigheter ikke kan dokumentere din akademiske kompetanse, har du også anledning til å få din utdanning jevngodhetsvurdert ved Handelshøyskolen BI. Din utdanning må være innenfor BI's fagområder, og du må selv sette deg inn i våre studier for å søke din utdanning mot en relevant grad. Du vil bli testet i fagområdene.

Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI. Styret ved Handelshøyskolen BI avgjør prisen på jevngodhetsvurderinger mot grad.   

Last Modified: 21.08.2017 14:14