20

feb
ons
13:02

Innpassing

​Dersom du har fullført og bestått annen utdanning fra godkjente universiteter og høyskoler, kan du søke om å få innpasset denne når du søker til Handelshøyskolen BI.

Det er viktig at du legger ved kopier av de papirer du ønsker vurdert i forbindelse med søknaden. Les mer om krav til dokumentasjon under egen artikkel (se menyen til høyre). 

Hvor mange studiepoeng kan innpasses?

Ved opptak til bachelorstudier kan inntil 120 studiepoeng kan innpasses fra tidligere utdanning tatt ved BI eller annen offentlig godkjent utdanning fra høyskole eller universitet. Dersom studenten har kunnskaper tilsvarende kjernefagene fra andre institusjoner, kan disse godkjennes. For at Handelshøyskolen BI skal kunne tildele en grad, må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved BI.

For at innpassingen skal være gyldig, skal du ha mottatt skriftlig melding om dette fra saksbehandler på ditt lokale studiested. En innpassing må være på minimum 30 studiepoeng, og gir reduksjon i studieavgift.

Se Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI.


To bachelorgrader/mastergrader ved Handelshøyskolen BI
Det er i de fleste tilfeller mulig å oppnå to grader på samme nivå ved Handelshøyskolen BI. Det er utarbeidet et eget regelverk for hvordan slike saker skal saksbehandles, og det stilles blant annet krav om faglig sammensetning, samt minimumskrav til antall nye studiepoeng for å få utstedt grad 2.

Ta kontakt med veileder ved ditt lokale studiested.


To årsenheter ved Handelshøyskolen BI:

Det er ikke mulig å få tildelt mer enn én tittel for årsenhet ved Handelshøyskolen BI, da det er for få studiepoeng som skiller de tre titlene Bedriftsøkonom / Markedsøkonom / Business Candidate fra hverandre.

Søknadsfrist

Søknad om innpass legges ved søknad om studieplass, eller sendes studieadministrasjonen så tidlig som mulig.

Vær oppmerksom på at en søknad om innpass kan ha lang behandlingstid. Vi anbefaler derfor å søke så tidlig som mulig.

Konsekvenser for lån / stipend?

Vær oppmerksom på at innvilget innpassing kan endre den faglige planen og dermed få konsekvenser for lån / stipend i Lånekassen (se www.lanekassen.no).

 

Last Modified: 19.10.2017 08:37