20

feb
ons
01:04

IT-reglement kap 7-10

7. Opphavsrettigheter
8. Ressursbevissthet
9. Kopiering av programvare
10. Erstatningsansvar

7. Opphavsrettigheter

7.1. Normalt er det knyttet rettigheter til bruk av programvare og data (f.eks. tekst, lyd og bilde-filer, og samlinger av opplysninger i databaser). Bruker forplikter seg til å respektere slike rettigheter, og benyttelse skal kun skje etter avtale med rettighetshaver. Dette inkluderer rettighetsbelagt informasjon på Internettet og i andre elektroniske informasjonssystemer.

7.2. Bruker plikter å undersøke om informasjon som skal publiseres på websider eller på annet vis gjøres tilgjengelig for andre via BIs IT-tjenester er opphavsrettslig vernede verk. Tilgjengeliggjøring av slike verk krever at de nødvendige tillatelser fra rettighetsinnehaver er innhentet på forhånd. Informasjon om publisering, utpeking og hosting av websider er tilgjengelig på http://it.bi.no.

7.3. Når Handelshøyskolen BI stiller programvare, data og andre tjenester til disposisjon, plikter bruker å respektere de begrensninger for bruk som følger av avtalen. Slike avtaler vil være tilgjengelige hos den ansvarlige IT-avdeling og på http://it.bi.no.

 

8. Ressursbevissthet

8.1. BIs IT-tjeneste skal støtte faglig virksomhet, administrasjon, forskning og undervisning. IT ressursene er begrensede, og bruker har et medansvar for at disse utnyttes best mulig. Med IT ressurser menes her kapasitet for maskiner og nettverk, og tid for personalet.

8.2. Bruk av BIs IT-tjenester skal ha direkte tilknytning til egne studier, studentersamfunn eller organisasjonsarbeid i forening ved Handelshøyskolen BI.

 

9. Kopiering av programvare

9.1. Ulovlig kopiert programvare vil, dersom den blir funnet på harddisker, disketter eller andre lagringsmedier, bli slettet øyeblikkelig. Bruker skal ikke kopiere programvare uten å ha forvisset seg om at dette er tillatt etter Åndsverkloven eller etter avtale med rettighetshaver. (Lov om opphavsrett til åndsverk m.v., http://www.lovdata.no).

 

10. Erstatningsansvar

10.1. Handelshøyskolen BI fraskriver seg ansvar for økonomiske tap som følge av feil eller mangler i programvare, data, eller bruk av opplysninger innhentet via systemet fra tilgjengelige databaser eller andre kilder.

10.2. Bruker står personlig ansvarlig for de rettslige og økonomiske krav som rettighetshavere måtte fremme ved ulovlig bruk eller distribusjon av materiale som er beskyttet i Åndsverkloven (Lov om opphavsrett til åndsverk m.v., http://www.lovdata.no).

Last Modified: 04.07.2012 00:01