20

feb
ons
12:57

IT-reglement kap 1-2

Reglementets formål og virkeområde

1. Reglementets formål

1.1. Formålet med dette dokumentet er å sikre en bruk av Handelshøyskolen BIs IT-tjenester som er i overensstemmelse med norsk lovgivning, og som er forenlig med Handelshøyskolen BIs virksomhet. Reglene skal bidra til data- og driftssikkerhet, og dermed støtte studenter og ansatte i deres virke. 

2. Virkeområde

2.1. Reglement gjelder for all bruk av Handelshøyskolen BIs IT-tjenester. IT-tjenester defineres som alle fysiske komponenter (datanett bestående av kabling og nettverkselektronikk, samt generelle eller spesielle datamaskiner) og programvare anskaffet av, eller som disponeres av Handelshøyskolen BI. Herunder, privat utstyr tilsluttet Handelshøyskolen BIs IT-tjenester, samt programvare lisensiert av Handelshøyskolen BI som installeres på privat utstyr.

2.2. Reglementet gjelder for alle brukere. Bruker er definert som student og andre juridisk ansvarlige personer som gis tilgang til IT-tjenestene. Reglementet skal være oppslått på egnede steder som terminalrom og Biblioteket, og vil være tilgjengelig på http://it.bi.no.

2.3. Ved utdeling av bruker-identitet skal et eksemplar av reglementet medfølge. Bruker plikter å gjøre seg kjent med innholdet, da dette vil danne et felles forståelsesgrunnlag for skolen og brukeren.

2.4. Bruker plikter å holde seg informert om det til enhver tid gjeldende reglement og eventuelle supplerende bestemmelser. Slike bestemmelser skal godkjennes av Rektor, og vil være tilgjengelige på http://it.bi.no.

Last Modified: 04.07.2012 00:05