21

feb
tor
09:00

Trakassering og utilbørlig oppførsel

​​BI er ansvarlig for at studentene har et forsvarlig læringsmiljø. BI har nulltoleranse for mobbing, det være seg på arbeidsplassen eller i læringsmiljøet. BI skal forebygge og håndtere mobbing. Det er studentenes plikt å si i fra og medvirke til å skape et sunt og godt læringsmiljø.

​Hva er mobbing og trakassering?

Det er mobbing/trakassering når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger av en eller flere personer, uten å klare å forsvare seg (jf. Arbeidstilsynet). Mobbing/trakassering dreier seg ikke om enkeltstående konflikter. Mobbing/trakassering er ulovlig og skal ikke under noen omstendigheter tolereres.

I relasjonen mellom student og faglig kan tilbakemeldinger på faglige prestasjoner i enkelte tilfeller oppfattes som unødvendig krasse. Student og faglig bes om å tenke gjennom både innhold og form i denne relasjonen, før man definerer det som mobbing.

For informasjon om seksuell trakassering les her


Plikt til å si i fra

Både studenter og ansatte skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø. Både den som føler seg uriktig behandlet, og den som observerer slik atferd har en plikt til å melde fra om dette.

Anonym varsling av mobbing er vanskelig å ta tak i, noen ganger umulig. I noen tilfeller er ikke ”mobberen” klar over at ens oppførselen kan oppfattes som mobbing/trakassering. Videre har den som anklages også rettigheter som skal ivaretas. For å kunne finne gode løsninger, ønsker derfor BI å skape rom for at studentene skal kunne varsle om mobbing på en direkte, åpen måte. Samtidig skal studenten være sikker på at saken behandles konfidensielt og i samråd med studenten​.

Hvem skal du kontakte?

Hvis du opplever å bli mobbet eller trakassert:

 • av en medstudent, kontakt: 
  Studentpartner, studentpartner@bi.no, tlf.: 464 10 208, Studentprest, studentprest@bi.no, eller med helsetjenesten i din studentskipnad:
  Oslo: Sio tlf.: 22 85 33 00
  Bergen: Sammen tlf.: 55 54 45 00
  Stavanger: Sis tlf.: 51 83 33 00
  Trondheim: Sit tlf.: 73 55 16 60
 • av en BI ansatt, kontakt:
  BIs HR-avdeling, hr@bi.no eller anne.g.fure@bi.no, tlf.: 918 64 272

Kontaktpersonen plikter å behandle saken seriøst, konfidensielt, og slik studenten ønsker det. Studenten kan også ta kontakt med andre han/hun har tillit til og som kan vise til kontaktpersonene listet over. Studenten kan ta med seg sin klassekontakt, en medstudent eller annen støtteperson, dersom han/hun ønsker det.

Last Modified: 27.02.2018 10:27