21

feb
tor
09:19

Informasjon om frister

​Som student er du pliktig til å sette deg inn i de forskjellige fristene vi opererer med på BI. Merk at datoer og aktiviteter er veiledende - de enkelte studiesteder kan ha avvik.


De viktigste fristene finner du under Frister i venstremenyen når du er innlogget som student. Her finner du frister som av- og påmelding til eksamen og lignende.

I tillegg må du forholde deg til frister som er knyttet til kursgjennomføringene, som arbeidskrav og obligatoriske innleveringer. Vi anbefaler deg derfor å følge med på læringsplattformen itslearning for å holde deg oppdatert om frister og annen nyttig informasjon som er knyttet til kursgjennomføringene.

De fleste punkter som er listet opp er også regulert i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI. 

Vi gjør oppmerksom på at alle nødvendige papirer (krav om karakterbegrunnelse, klagesensur, karakterutskrift/vitnemål, dokumentasjon fra lege. etc) må være BI i hende innen nevnte frister.

Handelshøyskolen BI tar forbehold om at endringer kan forekomme. 


Last Modified: 23.11.2016 13:25