Fullføringsfrist

@BI

16

nov
fre
00:17

Når må jeg fullføre?

Alle BIs studier og kurs har en normert studietid. I tillegg er det en definert fullføringsfrist for kurs og for studium. Dette er en frist for når man må ha fullført studiet eller kurset sitt.

I fullføringsperioden kan du ta kontinuasjonseksamener i kurs du mangler eller ev. ønsker å forbedre karakter i.

Se menyen til høyre for nærmere informasjon om hvilke fullføringsfrister som gjelder for studier og kurs.

Last Modified: 01.02.2017 10:04

Hvor lang tid har jeg på å fullføre bachelorstudiet mitt?

Hvor lang tid har jeg på å fullføre et studium?

Hva skjer hvis jeg er utenfor fullføringsfristen for mitt bachelorstudium?

Hvor mye koster det å fullføre mitt bachelorstudium utenfor normert studietid, men innenfor fullføringsfristen?