Fullføringsfrist

@BI

20

feb
ons
12:26

Fullføringsfrist for studium

​Fristen for å fullføre et studium er to år ut over normert studietid, i henhold til forskrift om opptak, studier og eksamen § 3-6 (1).

Opphold eller permisjon i studiet på grunn av fødsel, avtjening av førstegangstjeneste eller dokumentert alvorlig sykdom (force majeure) kvalifiserer til forlenget fullføringsfrist etter egen søknad, jf. § 3-5 (4).

I fullføringstiden må du, så tidlig som mulig i semesteret, kontakte studieveileder ved ditt lokale studiested for å bli registrert som aktiv student. Dette gjør at du får tilgang til studentportalen @BI og andre fasiliteter.

I forlenget studietid kan studenten få tilgang på undervisning dersom det er kapasitet til dette ved det enkelte studiestedet.

Dersom du ønsker å fullføre, men er utenfor fullføringsfristen, må du søke om nytt opptak til studiet. Ta kontakt med studiestedet.

Husk frist for oppmelding til eksamen: 1. oktober og 1. mars - for høst- og vårsemester.

Unntak

Bestemmelsen som nevnt over gjelder ikke toårig fulltids Master (med unntak av master i regnskap og revisjon), femårig integrert studium i bachelor og master i Økonomi og ledelse (Siviløkonom) og Master of Business Administration (MBA), se § 3-6 (1) b) og c) i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI.

Last Modified: 01.02.2017 10:16