Fullføringsfrist

@BI

20

feb
ons
00:50

Fullføringsfrist for kurs

​Fristen for å fullføre et kurs er, i henhold til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 3-6 (1) e), ett år ut over normert studietid.

Opphold eller permisjon i studiet på grunn av fødsel, avtjening av førstegangstjeneste eller dokumentert alvorlig sykdom (force majeure) kvalifiserer til forlenget fullføringsfrist etter egen søknad, jf. § 3-5 i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI.

Dersom du ønsker å fullføre, men er utenfor fullføringsfristen, må du søke om nytt opptak. Ta kontakt med ditt studiested.

Last Modified: 01.02.2017 10:12