20

feb
ons
13:21

Fag-for-fag fritak

Har du tidligere tatt kurs eller har annen formell eller uformell utdanning, og dette dekker kurs som inngår i det studiet du tar på BI, kan du søke fritak for enkeltfag.

Fritak for eksamen på bakgrunn av formell kompetanse

Hvis din eksterne eksamen er tatt på en høyskole / universitet som er offentlig godkjent i studielandet, kan du søke fag-for-fag-fritak. Enkeltkurs som du får innvilget fritak for, fremkommer med fritak på vitnemålet.

Fritak for eksamen på bakgrunn av ikke-formell kompetanse

Du har også anledning til å søke fritak selv om din eksterne eksamen/ studiested ikke er dokumentert offentlig godkjent i studielandet, samt på bakgrunn av hel eller delvis realkompetanse. Det vil framgå av vitnemålet at fritak er innvilget på bakgrunn av ikke-formell kompetanse / realkompetanse. 

Veiledning

For veiledning i anledning fag-for-fag-fritak kan du ta kontakt med din studieveileder.

Gjelder det søknad om fritak på bakgrunn av ikke-formell kompetanse / realkompetanse, send en e-post til: sentralstudieadm@bi.no

Master of Science-studenter kontakter msc@bi.no for veiledning. Det er også hit søknad om fritak for fag som inngår i Master of Science eller Master i Regnskap og revisjon sendes. Masterkurs kan kun godskrives på bakgrunn av andre masterkurs, ikke på bakgrunn av kurs på bachelornivå.

Vi gjør oppmerksom på:

  • Innvilget fritak for eksamen kan endre den faglige planen og dermed få konsekvenser for lån / stipend i Lånekassen (se www.lanekassen.no).

  • Fritak gir ikke reduksjon i studieavgift. Studenter som får innvilget fritak har normal studierett i kursene og dermed adgang til å følge undervisning og evt. avlegge eksamen i kurset.

  • Det gis kun fritak for hele BI-kurs

  • Det gis ikke fritak for valgkurs.

  • Kurset det søkes fritak for, må være obligatorisk i din utdanningsplan / ditt studium, og du må være innenfor fullføringsfristen.

  • Dersom fritak for eksamen i et kurs er innvilget, har du likevel anledning til å avlegge denne eksamenen. Bestemmelsen forutsetter at kurset fremdeles inngår i studieplanen, og at du er innenfor fullføringsfristen. Hvis du er innvilget fritak i et kurs, og du på et senere tidspunkt likevel ønsker å avlegge eksamen i samme kurs, må du selv melde deg på til eksamen innen angitte frister. Du velger selv om karakter eller fritak skal stå på vitnemålet. 

  • Har du brukt opp dine eksamensforsøk, kan du ikke søke om fritak.

  • For Bachelor of Management er det kun anledning til å søke fritak for kjernekurs i studiemodellen.

  • Hvis du ikke innvilges fritak må du selv melde deg av eksamen i aktuell termin dersom du ikke ønsker å gå opp til eksamen. 

Spesielt for dokumentert formell kompetanse

  • Fritakssøknader med dokumentert formell kompetanse må ha relevant faglig bakgrunn som i sum minimum dekker BI-kursets antall studiepoeng.

Spesielt for ikke-formell kompetanse / realkompetanse:

  • Ikke-formell kompetanse / realkompetanse skal være tilegnet etter fylte 18 år, og du kan få innvilget fag-for-fag-fritak med denne bakgrunn for til sammen maksimum 29 studiepoeng

  • Det er ikke anledning til å søke fritak på bakgrunn av ikke-formell kompetanse / realkompetanse for eksamener / studier som danner grunnlag for autorisasjon og dermed har karakterkrav (se forskriften)

 Tildeling av grad / vitnemål

  • Studenten må ha avlagt minimum 60 studiepoeng ved Handelshøyskolen BI for at det kan tildeles en grad.

  • For å få vitnemål fra ett-årige studier må minimum 30 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Skjema for fritak finner du her

Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI.

Last Modified: 31.08.2017 10:25