20

feb
ons
00:44

Forskrift om opptak, studier og eksamen

​Handelshøyskolen BIs forskrift om opptak, studier og eksamen gjelder alle søkere til all utdanning ved BI, studenter som har fått opptak til, og er deltager i, studier, program og enkeltkurs, samt for studenter i studieopphold tilknyttet utvekslingsavtaler.​​​

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Du finner forskriften på www.bi.no/forskrift


PhD-kandidater

For PhD gjelder egen forskrift. 
Engelsk versjon av forskriften finner du her
Norsk versjon av forskriften finner du på lovdata.  

For forhold som ikke er regulert i PhD-forskriften, vil forskrift om opptak, studier og eksamen komme til anvendelse.

Last Modified: 05.06.2018 13:07