15

feb
fre
22:22

Faglig godkjenning

For studenter med relevant bakgrunn kan faglig godkjenning være aktuelt. Nedenfor finner du informasjon om de tre typer godkjenning som praktiseres på BI. ​

​Innpassing

Har du tidligere tatt studier eller har annen formell eller uformell utdanning, og dette dekker deler av studiet du skal ta på BI, kan du søke innpassing. En innpassing må være på minimum 30 studiepoeng.

Fritak for eksamen (fag-for-fag-fritak)

Har du tidligere tatt kurs eller har annen formell eller uformell utdanning, og dette dekker  kurs som inngår i det studiet du tar på BI, kan du søke fritak for enkeltfag med inntil 29 studiepoeng.

Jevngodhetsvurdering

Har du et fullført studium fra offentlig godkjent utenlandsk utdanning, har du anledning til å søke om jevngodhetsvurdering mot en spesifikk grad ved Handelshøyskolen BI. En slik godkjenning vil kunne gi deg rett til å bruke tittelen som er fastsatt for slik grad.  

 

Last Modified: 13.06.2016 08:54

Hva er innpass?

Hvordan kan jeg søke om innpass?

Hvor mye tdligere utdanning kan jeg få innpasset i en bachelorgrad?

Hva er en attestert kopi?

Kan jeg få godkjent tidligere utdanning?