15

feb
fre
22:32

Bruk av personopplysninger i forskningsprosjekt

Skriver du en oppgave der du behandler opplysninger som gjør at enkeltpersoner kan identifiseres, har du meldeplikt til personvernombudet for forskning.

En personopplysning er en opplysning / vurdering som kan identifisere enkeltpersoner direkte eller indirekte.

Dersom du som en del av en oppgave (bachelor, master eller annen oppgave) gjør en undersøkelse der du samler inn, registrerer og behandler opplysninger som gjør at enkeltpersoner (respondenter) kan identifiseres, har du meldeplikt til personvernombudet for forskning.

Handelshøyskolen BI anbefaler å unngå registrering av slike opplysninger.

Mange verktøy for spørreundersøkelser har funksjoner som gir full anonymitet til respondenten. Dette må selvsagt også ivaretas ved publisering av resultater i oppgaven. Dersom registrerte opplysninger er av en slik art at det ikke er mulig å identifisere hvem som har svart, så har du ikke meldeplikt.

Du må melde til Personvernombudet for forskning før:

  • du skal behandle alle typer av persondata elektronisk

  • du skal etablere et manuelt arkivsystem som inneholder sensitive persondata

Meldeskjemaet må sendes så tidlig som mulig, og senest 30 dager før datainnsamlingen begynner.

Er du i tvil om hvorvidt undersøkelsen eller oppgaven er meldepliktig, rådfør deg med din veileder. Ta gjerne også en titt på Personvernombudet for forsknings hjemmesider, samt informasjonsbrosjyren og meldeskjema.

Personvernombudet for forskning

Personvernombudet for forskning sin rolle er å sikre at persondata brukt i forskning er i samsvar med personopplysningsloven.

Personvernombudet for forskning prioriterer direkte kontakt med forskere og studenter høyt. De tilbyr individuell veiledning til forskere og studenter som skal samle persondata, og de tilbyr trykket materiell om personvern.

Last Modified: 14.11.2012 13:39