21

feb
tor
09:31

PhD-forskriften


Engelsk versjon av PhD-forskriften finner du her.
Norsk versjon av forskriften finner du på Lovdata.   

Supplement to PhD Regulations - Industrial PhD Supplement to BI’s Doctoral Degree Regulation

_____________________________________________________

For forhold som ikke er regulert i PhD-forskriften, vil forskrift om opptak, studier og eksamen komme til anvendelse.​

Last Modified: 13.10.2015 09:27