21

feb
tor
08:43

Attestert kopi

​I en del tilfeller kreves det attestert kopi av vitnemål eller annet dokument. Det stilles strenge krav til en slik attestert kopi. Ønsker du en så rask saksbehandling som mulig, er det viktig at disse kravene følges.

For at et dokument skal være korrekt attestert, husk følgende:
  • Alle kopier av vitnemål, attester og pass skal normalt være stemplet og signert av et kopieringsbyrå eller av den som har utstedt dokumentet. Stempelet må vise hvor kopien er bekreftet.

  • Husk at det skal være kopier av originale vitnemål og attester.
    Kopi av kopier godtas ikke.

  • Alle sidene som er kopiert av et vitnemål eller annen dokumentasjon skal være stemplet og bekreftet.

  • Handelshøyskolen BI kan kreve at søkere som blir tatt opp, foreviser originale vitnemål og attester.

  • Forfalskninger rammes av straffeloven § 361 (tidligere § 182), og vil bli politianmeldt.

  • For søkere som befinner seg i utlandet gjelder de samme reglene.

  • For søkere til 1. år bachelor heltid gjelder egne regler, les mer her


Last Modified: 30.08.2017 19:36