20

feb
ons
12:24

ADHD

​ADHD er en diagnose som gir utfordringer når det gjelder oppmerksomhet og konsentrasjon. Å være student med ADHD setter krav til hvordan du strukturerer studiehverdagen din.

Tilrettelegging av studiene

  • Vi kan hjelpe deg med å legge opp til gode strukturer og gjennomførbare planer for semesteret og studieforløpet ditt. Ta kontakt med studieadministrasjonen der du skal studere for å få informasjon om hjelp.
  • Alle heltidsstudenter ved BI er tilknyttet en studentsamskipnad. Det betyr at man har tilgjengelige rådgivere, som kan mye om hvordan legge til rette for en god studiehverdag.
  • Tilrettelagt eksamen: fristene for å søke om tilrettelagt eksamen er 1. oktober på høstsemesteret og 1. mars på vårsemesteret. Se her for mer informasjon om tilrettelagt eksamen.

Kontakt

Studieadministrasjonen ved ditt studiested (BI Oslo: Studentpartner) kan hjelpe deg videre. Ta kontakt så tidlig som mulig slik at vi har tid til å finne gode løsninger.
 
Dersom du lurer på om du har ADHD og ikke har blitt utredet for dette, kan vi gi deg kontaktinformasjon til steder der du kan bli utredet.
 
Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

 

 

Last Modified: 08.06.2016 10:42