Studentaktiviteter

20

feb
ons
00:14

BI Studentsamfunn

​BI Studentsamfunn (BIS) er de lokale BI-skolenes studentforening i Bergen, Trondheim, og Stavanger. BIS består av studenter som jobber for studentene og har kjerneverdier i fag, politikk og trivsel, som er styrende for alt arbeid i organisasjonen.

BIS Stavanger består i dag av en ledelse på 8 personer, 5 stabsfunksjoner, 5 utvalg og 5 idrettslag. Deres kontorer er lokalisert på enden av bygget ved hoved innkjørselen til BI Stavanger.

Ledelsen:

 •  Leder
 • Økonomiansvarlig
 • Fagansvarlig
 • PR- og kommunikasjonsansvarlig
 • Prosjektkoordinator
 • Internkoordinator
 • Marked- og Næringslivsansvarlig
 • Eksternansvarlig

Stabsfunksjoner:

 •  HR-Teamet
 • Kommunikasjonsutvalget
 • Fagutvalget
 • Marked- og næringslivsgruppen
 • Sosialgruppen

Utvalg:

 •  Kro-utvalget
 • BIS Studentaksjonen
 • Næringslivsdagene
 • Fadderstyret

Idrettslag:

 •  Fotball
 • Håndball
 • Basketball
 • Volleyball
 • Cheerleading

Linjeforeninger:

 •  ØAF
 • LIM
 • EMG

Finn kontaktinformasjon og les mer om BIS på www.bis.no

Last Modified: 19.01.2017 10:39