19

feb
tir
14:19

Eksamensskjemaer

Egenerklæringsskjema må alltid følge med ved innlevering av skriftlige innleveringsoppgaver som hjemmeeksamen, prosjektoppgave, ulike avsluttende oppgaver etc.

Endringsskjema for eksamen - er du ikke lenger aktiv student med tilgang til dine personlige sider i studentportalen kan du bruke dette skjemaet for å gjøre på- og avmeldinger til kontinuasjonseksamen.

Aktive studenter gjør sine eksamensendringer på sine personlige sider i studentportalen @BI.

Tilrettelegging, fritak, utenlandseksamen?  

Tilrettelagt eksamen 
Her finner du mer informasjon, samt link til søknadsskjema
(NB! Du må være logget inn for å kunne fylle ut skjemaet!)

Følgebrev og skjema for lege/sakkyndig - kan medbringes og fylles ut av lege / sakkyndig, scannes og sendes sammen med søknad om tilrettelegging. 

Fritak for en eksamen. 

Eksamen i utlandet


 

Syk på eksamen?

Du benytter det digitale skjemaet, link til dette vil vises på eksamensoversikten din.  Klikk på linken 'lever sykmelding' på denne siden. 

Etter sensur 

Karakterbegrunnelse:
Du kan kun søke om karakterbegrunnelse via @BI. Gå inn på
Studier på heltid eller Studier på deltid ---> Eksamen --> Karakterbegrunnelse

Der finner du mer informasjon, samt link til skjema
(NB! Du må være logget inn for å se linken!).

Skjema for klagesensur


 

Last Modified: 21.09.2017 22:46