Parkering for leietakere

21

feb
tor
08:46

Parkering for leietakere

Leietakere har anledning til å leie parkeringsplasser i Nydalen P-hus av BI. Parkeringsanlegget har plasser under BI bygget og Solsiden.

Europark har ansvar for den operative driften av parkeringsanlegget. I tillegg til i parkeringsanlegget finnes det betalingsplasser i området rundt bygget og i Nydalen generelt. Se Europark for oppdatert informasjon for priser og åpningstider.

 

Generelt om parkering

Parkeringsanlegget som ligger under BI og Solsiden er basert på fri flyt og plassene er tilgjengelige for alle som ønsker å parkere der. Anlegget har en kapasitet på ca. 1200 plasser. Det er installert overvåkningskameraer i parkeringshuset.

BI eier 689 parkeringsplasser under blokk A,B,C og D. Av disse er 63 plasser dedikert leietakere.  Gjeldende pris pr. parkeringsplass utgjør kr. 22.880 pr. 1.januar 2017. Leieavtale for parkering håndteres av BI v/Facility. Plassene er ikke øremerket, det er "førstemann til mølla"-prinsippet som gjelder. Det utstedes ett parkeringskort pr. parkeringsplass. Det må benyttes samme kort ved inn- og utkjøring. 

Det er ingen særskilt gjesteparkering til BI-bygget. Gjester kan benytte parkering ute eller i p-hus mot betaling og gangadkomst fra parkeringsanlegget går via bygg A og D.

Innkjøringer

innkjøring atbi.jpg 

Fra Nydalsveien 21 er innkjøringen merket med Nydalen Parkering Nord.

Fra Nydalen Allé er innkjøringen merket med Nydalen Parkering Sør. Alle planene er knyttet sammen uavhengig av hvilke innkjøringer som blir benyttet.

Generelle regler for bruk av parkeringshuset

Europark har utarbeidet generelle regler for bruk av parkeringshuset. Et utdrag av disse reglene er som følger:

Parkering og all ferdsel skjer på eget ansvar. EuroPark er ikke ansvarlig for tyveri eller annen skade. Tap av billett medfører tilleggsbetaling og bilfører må legitimere eiendoms- eller bruksrett til kjøretøyet. Leietakere har tilgang til parkeringshuset hele døgnet

  • Husk å ta med verdisaker når du forlater bilen
  • Utdeling av reklame er forbudt
  • Parkering mer enn 30 døgn må avtales skriftlig på forhånd
  • Biler uten kjennemerke har ikke tillatelse til å parkere
  • Overtredelse av parkeringsbestemmelsene medfører kontrollavgift og/eller fjerning/forvaring av kjøretøy for førers regning.

Kontaktperson på BI er Forvalter Kamilla Nomerstad, mail adresse er kamilla.nomerstad@bi.no .

Handicap-parkering 

Det er oppmerket handicap-plasser i parkeringsanlegget, og de er plassert i nærheten av heisene. For å bruke disse plassene må en ha utstedt kommunalt parkeringsbevis som må ligge synlig i bilen.

Motorsykkelparkering

Motorsykler kan parkere gratis i parkeringsanlegget på anviste MC-plasser. Parkeringsområdet for MC ligger i området mellom blokk A og D, både i P2 og P3. Motorsyklister skal IKKE bruke sitt parkeringskort, men kjøre forbi bommene.

El-biler

Det er totalt 33 el-bil plasser med ladestasjoner. Disse plassene er plassert mellom B- og C-blokken i P2 og P3, samt i P3 under Solsiden. El-bil plassene skal kun benyttes av el-biler og parkering på plassene koster pr. september 2017 kr 10,- pr time (uavhengig av om man lader bilen).

Ordinære parkeringsavgift

For ordinære avgiftskunder i Nydalen P-hus koster det kr 25,- pr. påbegynte 30 minutter. Makspris pr døgn er 250,-. Priser pr. september 2017. 

Last Modified: 14.09.2017 10:42