Ombygging i leietakerarealer

21

feb
tor
08:46

Ombygging i leietakerarealer

Bygningsmessige endringer skal forhånds godkjennes av BI. Dette gjelder både fysiske ombygging og kabling.

 
 
 

Leiekontrakt og driftskontrakt ligger til grunn for hvilke rammer leietagere må holde seg innenfor.  

Leietakere har ikke anledning til å hente inn håndverkere uten at disse er forhåndsgodkjent av BI. Det er inngått service-/rammeavtaler for alle områder i bygget. BI ønsker i hovedsak at disse avtalene skal følges.

Alle bygningsmessige endringer og kabling skal dokumenteres i byggets FDV web. BI stiller krav om at alle leverandører som skal jobbe på huset fremlegger elektronisk dokumentasjon på det arbeidet som er utført. Alle bygningsmessige endringer skal skje innenfor gjeldende lover og regler.

Alle gjennomføringer i vegg, tak/gulv skal branntettes og dokumenteres av FireSafe. Dokumentasjonen skal sendes til Forvaltningssjef Svein R. Kristiansen  på mail svein.r.kristiansen@bi.no. Ved spørsmål om branntetting kan brannvernleder Ronny Stålvang kontaktes, mail adresse ronny.stalvang@bi.no.

Bygningsmessige ombygginger kan varsles BI skriftlig. BI Facility skal innkalles til etterkontroll når ombygging er gjennomført.

Ta kontakt med Forvaltningssjef Svein R. Kristiansen på mail svein.r.kristiansen@bi.no ved spørsmål.

Last Modified: 28.11.2012 11:14