16

feb
lør
20:33

Nytt søk etter kursbeskrivelser

​I midten av juni kom et nytt - og forbedret - søk etter kursbeskrivelser.


​Søk etter kursbeskrivelser

Du kan nå søke etter kursbeskrivelser på https://programmeinfo.bi.no (tilbake til 2012/13). 

Velg semester kurset går - eller starter - i, samt hvilket språk du ønsker beskrivelsen på. Du kan så skrive inn hele eller deler av kurstittel- eller navn. 

Merk at ikke alle kursbeskrivelser finnes på begge språk. 

Eldre kursbeskrivelser
Se Studier på heltid - Arkiv eller
Studier på deltid og nett - Kursbeskrivelser og pensumlister - Se i arkivet


Nye begreper


Eksamen med tilsyn 
(invigilation):
Eksamen avlegges på skolen eller i eget eksamenslokale 
- med tilsyn av
eksamensvakt.  

Noen skoleeksamener gjennomføres med penn og papir, andre gjennomføres på pc med levering i DigiEx.
Se eksamensplanen for inf

ormasjon. 

n (no invigilation):
Eksamen gjennomføres hjemme, uten tilsyn.
De aller fleste hjemmeeksamener leveres i DigiEx, men noen få leveres fortsatt i papirformat. 
Se eksamensplanen for informasjon. 

Strukturert test (structured test):
Dette er det samme som en flervalgseksamen (multiple choice). 

Annet du lurer på?
Er det andre begreper du lurer på hva betyr; kontakt din studieadministrasjon. 

Vi hører gjerne fra deg hvis noe er uklart!


 

Last Modified: 20.06.2017 10:02