Utskriftspriser

19

feb
tir
13:54

Utskriftspriser

BI har som prinsipp at  studenter kun skal betale kostpris for utskrift. Det vil si den kostprisen BI har for en utskrift er det studenten betaler. 


Prismodellen for Utskrift/Kopi fungerer slik:

  • 0.45 NOK per A4 side
  • 0.90 NOK per A3 side
  • x2 av grunnpris for 2-sidig fratrukket papirkostnad.
  • x2 av grunnpris for farge fratrukket papirkostnad
  • Stift er inkludert i prisen og skann selvsagt gratis. 


A4

0.45

A4 2-sidig

0.87

A4 farge

0.9

A4 2-sidig farge

1.77A3

0.9

A3 2-sidig

1.74

A3 farge

1.8

A3 2-sidig farge

3.54​

Last Modified: 17.06.2015 13:41